در روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، میراث هانری دونان که رویایش به ایجاد نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر منجر شد و بیشمار داوطلبی را که پس از او آمدند گرامی می‌داریم.
چندرسانه ای