قصه شکل‌‌گیری «باور» به سال‌ها قبل برمی‌گردد و تلاش جمعی از خبرنگاران داوطلب که دغدغه رسانه داشتند و هلال؛ قلم می‌زدند، عکس می‌گرفتند و با حضور پررنگ خود در حوادث و سوانح بازوی رسانه‌ای روابط‌عمومی‌ها در اطلاع‌رسانی بودند؛ این داوطلبان خبرنگار، خودشان با خبر از دل بحران بودند و دغدغه‌مند و براساس دغدغه آنها هلال‌احمر یک ضعف بزرگ را در زمان حوادث داشت و آن‌هم کمبود نیروهای زبده و آموزش‌دیده که هم از رسانه بدانند و هم از امدادگری که بروند در خطر و سلامت بمانند و به‌موقع اطلاع‌رسانی کنند. همین دغدغه سنگ‌بنای اولیه را تشکیلاتی به‌نام باشگاه خبرنگاران هلال را بنا نهاد و در این سال‌ها این طرح فراز و فرودهای زیادی را طی کرد و آزمون‌وخطاها پس داد تا در تکمیل همان طرح باشگاه خبرنگاران «باور» یعنی باشگاه آموزش و رسانه شکل می‌گیرد؛ باشگاهی که قرار است تمام آنهایی که دستی بر قصه اطلاع‌رسانی دارند و داوطلبند و رگ‌های امدادگری در وجودشان ریشه دوانده را دور هم جمع کند.