شب‌های قدر است و در هر کوی و برزن حس و حال عجیبی حاکم شده؛ اگر تا دیروز بعد از افطار به استراحت سپری می‌شد، در شب‌های قدر منازل و مساجد مملو از جمعیت دل‌خسته‌ای است که به دنبال سخن با معبود هستند. شب‌هایی که کلام خدا در قلب‌ها ساری و جاری گشته و دری از بهشت به زمین فانی گشوده است. شب‌هایی که تقدیر انسان‌ها رقم می‌خورد؛ اعضای جمعیت هلال احمر نیز همگام‌ با مردم در نوای جوشن کبیر و الغوث سهیم می‌شوند‌.